Danh Mục Sản Phẩm

Buld Bóng Đèn Patlite

Mã Sản Phẩm
: Buld Patlite
Tên Sản Phẩm
: Buld Bóng Đèn Patlite
Danh Mục
: Phụ Kiện Đèn Còi
Thương Hiệu
: Bóng Đèn Patlite
Giá

: Liên HệBuld Bóng Đèn Patlite

Chi Tiết Sản Phẩm


Buld Bóng Đèn Patlite

  • Ứng dụng: Sử dụng cho các loại đèn báo Patlite
  • Bảng thông số các loại bóng
Model Bulb No. Ratings Part No.
RP35/BA15S
1 12V 35W D01203501-F1
2 24V 35W D02403501-F1
RP35/BA15D
5 48V 35W D04803502-F1
G18/BA15S
8 6V 3W D00600303-F1
9 12V 10W D01201003A-F1
10 24V 10W D02401003A-F1
11 48V 10W D04801003-F1
12 12V 5W D01200503A-F1
T20/E12
13 30V 10W D03001006A-F1
14 110V 10W D11001006A-F1
15 220V 10W D22001006A-F1
16 110V 15W D11001506A-F1
17 220V 15W D22001506A-F1
G14/BA9S
18 12V 6W D01200604-F1
19 24V 6W D02400604-F1
T10/E10
22 110V 3W D11000307-F1
27 12V 0.11A D012/1107-F1
28 24V 0.11A D024/1107-F1
RP35/BA15D
36 120V 40W
(Vibration Resistant)
D12004024-F1
37 220V 30W D22003024-F1
Vibration Resistant
T20/BA15D
39 28V 11W D02801111-F1
40 110V 12W D11001211-F1
41 250V 11W D25001111-F1
S25/BA15S
42 12V 23W D01202305-F1
43 24V 25W D02402505-F1
Vibration Resistant
T20/BA15D
50 28V 20W D02802011-F1
Vibration Resistant
T20/BA15D
51 110V 20W D11002011-F1
53 250V 20W D25002011-F1
G18/BA15S
54 12V 15W D012001503-F1
55 24V 20W D02402003-F1

 


Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật