Danh Mục Sản Phẩm

EOL HMI Weintek Màn hình cảm ứng ngừng sản xuất và loại thay thế

Mã Sản Phẩm
: EOL HMI Weintek
Tên Sản Phẩm
: EOL HMI Weintek Màn hình cảm ứng ngừng sản xuất và loại thay thế
Danh Mục
: Tài Liệu-Phần Mềm HMI IPC
Thương Hiệu
: Tài Liệu Phần Mềm Weintek
Giá

: Liên HệEOL HMI Weintek Màn hình cảm ứng ngừng sản xuất và loại thay thế

Chi Tiết Sản Phẩm


EOL HMI Weintek Màn hình cảm ứng ngừng sản xuất và loại thay thế

Thông báo ngừng sản xuất các Models màn hình cảm ứng HMI Weintek và loại màn hình thay thế:

Models Ngừng Sản Xuất Models Thay Thế Ngày Ngừng Thông Báo Ngừng Sản Xuất
MT505TV5 MT6050i
(available in April 2009)
30/05/2009 Weintek_EOL_MT500
MT506TE5 MT8070T
MT8070i
30/05/2009
MT506TV5 MT6070T
MT6070i
30/05/2009
MT508TE45 MT8080T/MT8100i
(available in Feb. 2009)
30/05/2009
MT508TV45 MT8080T/MT6100i
(available in Feb. 2009)
30/05/2009
MT508TV5 MT8080T/MT6100i
(available in Feb. 2009)
30/05/2009
MT510TE4 MT8104T/MT8104X 30/05/2009
MT510TV4 MT6104T/MT8104X 30/05/2009
MT510TV5 MT6104T/MT8104X 30/05/2009
MT6050iV2 MT8050iE 30/06/2014 Weintek_EOL_MT6000iV-MT8000iV
MT6100iV2 MT8100iE 30/06/2014
MT8050iV2 MT8050iE 30/06/2014
MT8100iV2 MT8100iE 30/06/2014
MT6070iH3 MT6071iE 31/03/2015 Weintek_EOL_MT6070iH3-MT8070iH3_EN
MT8070iH3 MT8071iE 31/03/2015
eMT3070A eMT3070B 30/09/2015 Weintek_EOL_eMT3070A_eMT607A_EN
eMT607A eMT607B 30/09/2015
cMT-iV5 cMT-iV6 06/06/2019 Weintek_EOL190606E_cMT-iV5
cMT3151 cMT3152X
cMT3162X
25/02/2020 Weintek_EOL200211E_cMT3090_cMT3151
cMT3090 cMT3092X  31/03/2020
cMT3071 cMT3072X
cMT3072XH
30/10/2020 Weintek_EOL200731E_cMT3071_cMT3072_cMT-FHD_20201030
cMT3072 cMT3072XH 30/10/2020
cMT-FHD cMT-FHDX  30/10/2020
eMT3105P cMT3103 31/12/2020 Weintek_EOL200901E_eMT3105P_eMT3120A_eMT3150A
eMT3120A cMT3152X
cMT3161X
cMT3162X 
31/12/2020
eMT3150A cMT3152X
cMT3161X
cMT3162X
31/12/2020
mTV-100 cMT-FHDX-220 30/06/2021 Weintek_EOL210111E_mTV-100
cMT3103 cMT3102X 30/04/2021 Weintek_EOL210303E_cMT3103

Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật