Danh Mục Sản Phẩm

MR-JN Cáp Nguồn-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier

Mã Sản Phẩm
: MR-JN Power Cable
Tên Sản Phẩm
: MR-JN Cáp Nguồn-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
Danh Mục
: Servo Driver
Thương Hiệu
: Servo Driver MR-JN
Giá

: Liên HệMR-JN Cáp Nguồn-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier

Chi Tiết Sản Phẩm


MR-JN Cáp Nguồn-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier

  • Cáp Power Cable kết nối giữa Bộ điều khiển động cơ Servo dòng MR-JN với Động cơ Servo HF-KN, HF-KP

Thông số kỹ thuật:

Item Model IP rating
(Note 2)
Description
For servo motor power supply 11 10m or shorter (Direct connection type) Power supply cable Lead out in direction of motor shaft MR-PWS1CBL   M-A1-H
=cable length: 2, 5, 10m (Note 1, 3)
IP65 MR-JN Cáp Nguồn-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
MR-PWS1CBL2M-A1-H IP65
MR-PWS1CBL5M-A1-H IP65
MR-PWS1CBL10M-A1-H IP65
MR-PWS1CBL   M-A1-L
=cable length: 2, 5, 10m (Note 1)
IP65
MR-PWS1CBL2M-A1-L IP65
MR-PWS1CBL5M-A1-L IP65
MR-PWS1CBL10M-A1-L IP65
12 Power supply cable Lead out in opposite direction of motor shaft MR-PWS1CBL   M-A2-H
=cable length: 2, 5, 10m (Note 1, 3)
IP65
MR-PWS1CBL2M-A2-H IP65
MR-PWS1CBL5M-A2-H IP65
MR-PWS1CBL10M-A2-H IP65
MR-PWS1CBL   M-A2-L
=cable length: 2, 5, 10m (Note 1)
IP65
MR-PWS1CBL2M-A2-L IP65
MR-PWS1CBL5M-A2-L IP65
MR-PWS1CBL10M-A2-L IP65
13 Exceeding
10m
(Relay type)
Power supply cable Lead out in direction of motor shaft MR-PWS2CBL03M-A1-L Cable length: 0.3m (Note 1) IP55 MR-JN Cáp Nguồn-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
14 Power supply cable Lead out in opposite direction of motor shaft MR-PWS2CBL03M-A2-L Cable length: 0.3m (Note 1) IP55

 

MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier

 

MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier


Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật