Danh Mục Sản Phẩm

MR-JN Cáp Phanh-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier

Mã Sản Phẩm
: MR-JN Brake Cable
Tên Sản Phẩm
: MR-JN Cáp Phanh-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
Danh Mục
: Servo Driver
Thương Hiệu
: Servo Driver MR-JN
Giá

: Liên HệMR-JN Cáp Phanh-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier

Chi Tiết Sản Phẩm


MR-JN Cáp Phanh-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier

  • Cáp Break Cable kết nối giữa Bộ điều khiển động cơ Servo dòng MR-JN với Động cơ Servo HF-KN, HF-KP

Thông số kỹ thuật:

Item Model IP rating
(Note 2)
Description
For servo motor electromagnetic brake 15 10m or shorter (Direct connection type) Brake cable
Lead out in direction of motor shaft
MR-BKS1CBL   M-A1-H
=cable length: 2, 5, 10m (Note 1, 3)
IP65 MR-JN Cáp Phanh-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
MR-BKS1CBL2M-A1-H IP65
MR-BKS1CBL5M-A1-H IP65
MR-BKS1CBL10M-A1-H IP65
MR-BKS1CBL   M-A1-L
=cable length: 2, 5, 10m (Note 1)
IP65
MR-BKS1CBL2M-A1-L IP65
MR-BKS1CBL5M-A1-L IP65
MR-BKS1CBL10M-A1-L IP65
16 Brake cable
Lead out in opposite direction of motor shaft
MR-BKS1CBL   M-A2-H
=cable length: 2, 5, 10m (Note 1, 3)
IP65
MR-BKS1CBL2M-A2-H IP65
MR-BKS1CBL5M-A2-H IP65
MR-BKS1CBL10M-A2-H IP65
MR-BKS1CBL   M-A2-L
=cable length: 2, 5, 10m (Note 1)
IP65
MR-BKS1CBL2M-A2-L IP65
MR-BKS1CBL5M-A2-L IP65
MR-BKS1CBL10M-A2-L IP65
17 Exceeding
10m
(Relay type)
Brake cable
Lead out in direction of motor shaft
MR-BKS2CBL03M-A1-L Cable length: 0.3m
(Note 1)
IP55 MR-JN Cáp Phanh-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
18 Brake cable
Lead out in opposite direction of motor shaft
MR-BKS2CBL03M-A2-L Cable length: 0.3m
(Note 1)
IP55
For CNP1 and CNP2 19 Servo amplifier power supply connector set (Standard accessory: Insertion type) - MR-JN Cáp Phanh-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
For CN1 20 CN1 connector set MR-J2CMP2 - MR-JN Cáp Phanh-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
21 Junction terminal block cable MR-TBNATBL  M
=cable length: 0.5, 1m
- MR-JN Cáp Phanh-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
MR-TBNATBL05M
MR-TBNATBL1M
22 Junction terminal block MR-TB26A - MR-JN Cáp Phanh-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
For CN3 23 Personal computer communication cable USB cable MR-J3USBCBL3M
Cable length: 3m
- MR-JN Cáp Phanh-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier

 

MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier

 

MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier


Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật