Danh Mục Sản Phẩm

RES-220A-R Đèn quay phòng nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi đốt IP65, 220 VAC

Mã Sản Phẩm
: RES-220A-R
Tên Sản Phẩm
: RES-220A-R Đèn quay phòng nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi đốt IP65, 220 VAC
Danh Mục
: Đèn Báo Phòng Nổ
Thương Hiệu
: Đèn Báo Phòng Nổ Patlite RES-A
Giá

: Liên HệRES-220A-R Đèn quay phòng nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi đốt IP65, 220 VAC

Chi Tiết Sản Phẩm


RES-220A-R Đèn quay phòng nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi đốt IP65, 220 VAC

 • Đèn quay phòng nổ Patlite: RES-220A
 • Mã sản phẩm:
  • RES-220A-R
  • RES-220A-Y
  • RES-220A-G
  • RES-220A-B
 • Kích thước: Φ224
 • Loại bóng :Sợi đốt
 • Ánh sáng: Quay
 • Màu sắc: R (Đỏ), Y (Vàng cam), G (Xanh lá), B (Xanh nước biển)
 • Điện áp: 220 VAC
 • Cấp độ bảo vệ, tiêu chuẩn chất lượng: IP65
 • Ứng dụng: Môi trường khắc nghiệt, phòng nổ như dàu khí, hầm mỏ, khí ga,....
 • Catalogue tài liệu tham khảo: Patlite Catalogue
 • Ghi chú: Hiện tại loại đèn này đã ngừng sản xuất và chuyển sang thay thế bởi đèn báo phòng nổ REL

RES-220A-R Đèn quay phòng nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi đốt IP65, 220 VAC


Sản Phẩm Liên quan

Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật