Danh Mục Sản Phẩm

Triển Khai Hệ Thống SEEACT Hệ Thống Quản Lý Trạng Thái Gọi Hỗ Trợ Andon-Nút nhấn không dây-Power Logics

Mã Sản Phẩm
: SEEACT-CNC-PowerLogics
Tên Sản Phẩm
: Triển Khai Hệ Thống SEEACT Hệ Thống Quản Lý Trạng Thái Gọi Hỗ Trợ Andon-Nút nhấn không dây-Power Logics
Danh Mục
: Giải Pháp Quản Lý Andon
Thương Hiệu
: Giải Pháp Quản Lý Andon
Giá

: Liên HệTriển Khai Hệ Thống SEEACT Hệ Thống Quản Lý Trạng Thái Gọi Hỗ Trợ Andon-Nút nhấn không dây-Power Logics

Chi Tiết Sản Phẩm


Triển Khai Hệ Thống SEEACT Hệ Thống Quản Lý Trạng Thái Gọi Hỗ Trợ Andon-Nút nhấn không dây-Power Logics

Một số hình ảnh thực tế triển khai lắp đặt hệ thống SEEACT Quản lý trạng thái gọi hỗ trợ cho Công ty Power Logics:

Giao diện màn hình giám sát dưới xưởng:

Triển Khai Hệ Thống SEEACT Hệ Thống Quản Lý Trạng Thái Gọi Hỗ Trợ Andon-Nút nhấn không dây-Power Logic

Giao diện màn hình giám sát Tổng trong phòng quản lý:

Triển Khai Hệ Thống SEEACT Hệ Thống Quản Lý Trạng Thái Gọi Hỗ Trợ Andon-Nút nhấn không dây-Power Logic

Thiết lập hệ thống:

Triển Khai Hệ Thống SEEACT Hệ Thống Quản Lý Trạng Thái Gọi Hỗ Trợ Andon-Nút nhấn không dây-Power Logics

Test kiểm tra thiết bị hệ thống:

Triển Khai Hệ Thống SEEACT Hệ Thống Quản Lý Trạng Thái Gọi Hỗ Trợ Andon-Nút nhấn không dây-Power Logics

Phương án: Sử dụng hệ thống quản lý trong thái gọi hỗ trợ, với các nút nhấn không dây, âm thanh phát gọi hỗ trợ tại các chuyền sản xuất

Sử dụng hệ thống quản lý trong thái gọi hỗ trợ, với các nút nhấn không dây, âm thanh phát gọi hỗ trợ tại các chuyền sản xuất

Thông tin chi tiết về hệ thông SEEACT quản lý giám sát trạng thái gọi hỗ trợ bằng nút nhấn không dây: SEEACT-GMF

 


Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật