Danh Mục Sản Phẩm

ADP V6 Phần mềm lập trình HMI Beijer PWS Series

Mã Sản Phẩm
: ADP V6
Tên Sản Phẩm
: ADP V6 Phần mềm lập trình HMI Beijer PWS Series
Danh Mục
: Tài Liệu-Phần Mềm HMI IPC
Thương Hiệu
: Phần mềm Beijer
Giá

: Liên HệADP V6 Phần mềm lập trình HMI Beijer PWS Series

Chi Tiết Sản Phẩm


ADP V6 Phần mềm lập trình HMI Beijer PWS, X2 Base ADP Series

  • Phần mềm này dùng để viết chương trình ứng dụng, upload/download chương trình cho màn hình cảm ứng Hitech PWS dòng PWS5600, PWS5610, PWS5A00, PWS6300, PWS6310, PWS6400, PWS6500, PWS6560, PWS6600, PWS6620, PWS6700, PWS6800, PWS6A00, AP1600, Softpanel
  •  
  • Phần mềm này dùng để viết chương trình ứng dụng, upload/download chương trình cho màn hình cảm ứng X2 Base ADP thay thế cho màn hình Hitech PWS dòng PWS5600, PWS5610, PWS5A00, PWS6300, PWS6310, PWS6400, PWS6500, PWS6560, PWS6600, PWS6620, PWS6700, PWS6800, PWS6A00, AP1600, Softpanel

Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật