Danh Mục Sản Phẩm

BOX2 IoT Cloud Beijer Kết nối IoT và Cloud trong Công nghiệp 4.0

Mã Sản Phẩm
: BOX2 IoT Cloud
Tên Sản Phẩm
: BOX2 IoT Cloud Beijer Kết nối IoT và Cloud trong Công nghiệp 4.0
Danh Mục
: Tài Liệu-Phần Mềm HMI IPC
Thương Hiệu
: Tài Liệu-Phần Mềm Beijer
Giá

: Liên HệBOX2 IoT Cloud Beijer Kết nối IoT và Cloud trong Công nghiệp 4.0

Chi Tiết Sản Phẩm


BOX2 IoT Cloud Beijer Kết nối IoT và Cloud trong Công nghiệp 4.0

Kết hợp truyền dữ liệu thô với lưu trữ và xử lý dữ liệu cục bộ

  • BoX2 cung cấp dữ liệu bạn cần để phân tích từ cơ sở máy đã cài đặt của bạn để tối ưu hóa thời gian hoạt động và hiệu quả tổng thể. BoX2 truy cập dữ liệu ẩn trong máy của bạn thông qua trình điều khiển truyền thông cho tất cả các thương hiệu lớn của bộ điều khiển và chuyển nó qua các kết nối IOT an toàn tới đám mây. Sau đó, nó đã sẵn sàng để trở thành thông tin chi tiết. Chúng tôi cung cấp các chức năng phần mềm thông minh khác để tinh chỉnh và cấu trúc dữ liệu hơn nữa.
  • BoX2 hoạt động như một cổng mây chuyển đổi dữ liệu máy cục bộ để có thể truy cập được trên đám mây. Dữ liệu được truyền an toàn đến đám mây Beijer bằng cách sử dụng mã hóa bảo mật, cấp ngân hàng. Mỗi BoX2 có một bản sắc độc nhất có thể truy nguyên để xác định thiết bị trên đám mây. Tất cả thông tin liên lạc từ thiết bị đến đám mây đều được gửi đi. Các thiết bị không bao giờ hiển thị trên internet công cộng. Đám mây Beijer được lưu trữ trên Microsoft Azure với quản trị tổ chức, người dùng, thiết bị, nhóm thiết bị, thẻ đám mây và vai trò qua WARP Engineering Studio. Thêm các chức năng thông minh bổ sung để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động tổng thể.

Kết nối dữ liệu IoT, Cloud trong Công nghiệp 4.0

Trình điều khiển kết nối tới tất cả các thương hiệu bộ điều khiển

  • BoX2 có khả năng kết nối tới hơn 75 thương hiệu bộ điều khiển PLC lớn trên thị trường, điều này giúp cho BoX2 có thể truy cập tất cả dữ liệu ẩn trong máy hoặc cơ sở của bạn.

Các loại Bộ Điều Khiển PLC kết nối tới iX Developer Beijer

Chức năng thông minh

  • Các chức năng tính năng thông minh có thể được thêm vào ứng dụng của bạn như lưu trữ cơ sở dữ liệu cục bộ, máy chủ cảnh báo, trao đổi dữ liệu, báo cáo, tập lệnh C#, v.v. giúp cho bạn có thêm cơ hội để mở rộng ý tưởng và thực hiện những gì bạn muốn đạt được trong các giải pháp của mình. Các chức năng thông minh được cấu hình thông qua phần mềm iX.

Dễ dàng Cấu hình với WARP

Tạo các giải pháp tích hợp với phần mềm WARP Engineering Studio. WARP tự động định cấu hình tất cả phần cứng, phần mềm, giao tiếp truyền thông và truy cập tất cả các phần mềm ứng dụng riêng lẻ trong ứng dụng của bạn. Những thứ mất rất nhiều thời gian để thiết lập, có thể được thiết lập và chạy trong vài phút.


Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật