Danh Mục Sản Phẩm

DABAS-CS30-HMI Hệ thống gọi hỗ trợ bằng âm thoại 30 kênh cho nhà máy

Mã Sản Phẩm
: DABAS-CS30-HMI
Tên Sản Phẩm
: DABAS-CS30-HMI Hệ thống gọi hỗ trợ bằng âm thoại 30 kênh cho nhà máy
Danh Mục
: Giải Pháp HMI-IPC-EPC
Thương Hiệu
: Giải Pháp HMI-IPC-EPC
Giá

: Liên HệDABAS-CS30-HMI Hệ thống gọi hỗ trợ bằng âm thoại 30 kênh cho nhà máy

Chi Tiết Sản Phẩm


DABAS-CS30-HMI Hệ thống gọi hỗ trợ bằng âm thoại 30 kênh cho nhà máy

Đặt vấn đề:

 • Bạn cần hệ thống gọi hỗ trợ bằng âm thanh
 • Cần cần hệ thống gọi linh kiện bằng giọng nói
 • Bạn cần hệ thống thông báo sự cố bằng anh thanh thoại
 • Bạn cần ....

DACO cung cấp cho bạn giải pháp đơn giản và nhanh chóng: Hệ thống gọi hỗ trợ bằng bản tin thoại ghi sẵn 30 kênh

 • Số lượng bản tin thoại tối đa 30 bản tin khác nhau.
 • Các bản tin thông báo này bạn ghi sẵn dưới dạng file MP3 rồi đưa vào trong hệ thống
 • Chọn kích hoạt bản tin từ màn hình cảm ứng
 • Thiết lập bản tin thoại thông qua hệ thống màn hình cảm ứng
 • .....

Gọi hỗ trợ từ 1 vị trí sử dụng màn hình cảm ứng HMI: DABAS-CS30-HMI

DABAS-CS30-HMI_Goi_Ho_Tro-Phat_Am_Thong_Bao_MP3-DACO

 

Gọi hỗ trợ từ nhiều vị trí khác nhau sử dụng màn hình cảm ứng HMI: DABAS-CS30-nHMI

 • Mỗi vị trí cần gọi hỗ trợ sử dụng 1 màn hình cảm ứng HMI
 • Các màn hình cảm ứng HMI này được kết nối với nhau và kết nối về màn hình HMI chính.

DABAS-CS30-nHMI_Goi_Ho_Tro-Phat_Am_Thong_Bao_MP3-DACO

 


Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật