Danh Mục Sản Phẩm

E-Designer Phần mềm lập trình HMI Beijer

Mã Sản Phẩm
: E-Designer
Tên Sản Phẩm
: E-Designer Phần mềm lập trình HMI Beijer
Danh Mục
: Tài Liệu-Phần Mềm HMI IPC
Thương Hiệu
: Phần mềm Beijer
Giá

: Liên HệE-Designer Phần mềm lập trình HMI Beijer

Chi Tiết Sản Phẩm


E-Designer Phần mềm lập trình HMI Beijer E-Terminal

Hiện tại dòng màn hình E-Terminal đã ngừng sản xuất. Nên việc chuyển đổi cần theo các bước sau:

  • Lấy chương trình từ màn hình cũ sử dụng phần mềm E-Designer
  • Chuyển đổi chương trình sang màn hình mới sử dụng phần mềm iX Deverloper. Việc chuyển đổi này chỉ thực hiện tự động khoảng 70%. Phần còn lại sẽ phải thực hiện bằng tay.
  • Nạp chương trình sau khi chuyển đổi và sửa chữa vào màn hình mới.
  • Làm lại cáp kết nối giữa màn hình mới với bộ điều khiển
  • Chạy test thử chương trình màn hình mới với máy tại hiện trường.
  • Lưu ý do kích thước màn hình Cũ/Mới khác nhau nên sẽ phải thực hiện lại việc khoét lỗ gắn màn hình hoặc sử dụng Mặt chuyển đổi.

Bảng Chuyển đổi màn hình E series/Cimrex sang HMI X2 series:

E series CIMREX X2 series Notes (dimensions are listed as W x H)
E50 CIMREX 5 X2 base 5 Cut out size: E/CIMREX: 121 x 80 mm
X2 pro 4 Cut out size: X2 base 5: 161 x 93 mm - X2 pro 4: 130 x 89 mm
E100 CIMREX 10 X2 base 5 Cut out size: E/CIMREX: 121 x 80 mm
X2 pro 4 Cut out size: X2 base 5: 161 x 93 mm - X2 pro 4: 130 x 89 mm
E150 CIMREX 12 X2 base 5 Cut out size: E/CIMREX: 121 x 80 mm
X2 pro 4 Cut out size: X2 base 5: 161 x 93 mm - X2 pro 4: 130 x 89 mm
E200 CIMREX 20 X2 base 5 Cut out size: E/CIMREX: 123 x 146 mm
X2 pro 4 Cut out size: X2 base 5: 161 x 93 mm - X2 pro 4: 130 x 89 mm
E300 CIMREX 30 X2 pro 7 Cut out size: E/CIMREX: 190 x 153 mm
Cut out size: X2 pro 7: 189 x 128 mm
Adapter plate available
E410 CIMREX 41 X2 base 5 Cut out size: E/CIMREX: 121 x 80 mm
X2 pro 4 Cut out size: X2 base 5: 161 x 93 mm - X2 pro 4: 130 x 89 mm
E600 CIMREX 60 X2 pro 10 Cut out size: E/CIMREX: 190 x 190 mm
Cut out size: X2 pro 7: 275 x 177 mm
E610 CIMREX 67 X2 pro 7 Cut out size: E/CIMREX: 188 x 139 mm
Cut out size: X2 pro 7: 189 x 128 mm
E615 CIMREX 69 X2 pro 7 Cut out size: E/CIMREX: 188 x 139 mm
Cut out size: X2 pro 7: 189 x 128 mm
E615T CIMREX 69T X2 pro 7 Cut out size: E/CIMREX: 188 x 139 mm
Cut out size: X2 pro 7: 189 x 128 mm
E700 CIMREX 70 X2 pro 10 Cut out size: E/CIMREX: 252 x 153 mm
Cut out size: X2 pro 10: 275 x 177 mm
E710 CIMREX 71 X2 pro 7 Cut out size: E/CIMREX: 185 x 153 mm
Cut out size: X2 pro 7: 189 x 128 mm
E900T CIMREX 90 X2 pro 12 Cut out size: E/CIMREX: 311 x 228 mm
Cut out size: X2 pro 12: 324 x 226 mm
E900TD CIMREX 90D X2 pro 12 Cut out size: E/CIMREX: 311 x 228 mm
Cut out size: X2 pro 12: 324 x 226 mm
E900VT N/A X2 pro 12 Cut out size: E/CIMREX: 311 x 228 mm
Cut out size: X2 pro 12: 324 x 226 mm
E910 C91 X2 pro 10 Cut out size: E/CIMREX: 264 x 204 mm
Cut out size: X2 pro 10: 275 x 177 mm
E910TD C91D X2 pro 10 Cut out size: E/CIMREX: 264 x 204 mm
Cut out size: X2 pro 10: 275 x 177 mm


Mặt chuyển đổi khi lắp đặt màn hình mới vào vị trí của màn hình cũ do kích thước màn hình Cũ/Mới khác nhau:

E series Cimrex X2 panel Type no.
E200 Cimrex 20 X2 base 5 100-1064
E300 Cimrex 30 X2 pro 7 100-1077
E600 Cimrex 60 X2 pro 10 100-1079
E610 Cimrex 67 X2 pro 7 100-1069 / 100-1065/100-1066
E615 Cimrex 69 X2 pro 7 100-1069 / 100-1065/100-1066
E615T Cimrex69T X2 pro 7 100-1069 / 100-1065/100-1066
E700 Cimrex 70 X2 pro 7* 100-1066
E710 Cimrex 71 X2 pro 7 100-1078
E900T Cimrex 90 X2 pro 12 100-1067/100-1080
E900TD Cimrex 90D X2 pro 12 100-1067/100-1080
E900VT N/A X2 pro 12 100-1067
E910T Cimrex 91 X2 pro 10 100-1079
E910TD Cimrex 91D X2 pro 10 100-1079
Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật

QUẢN LÝ TÀI SẢN THÔNG MINH BẰNG MÃ VẠCH BARCODE/ QR CODE: TỐC ĐỘ, CHÍNH XÁC, HIỆU QUẢ