Danh Mục Sản Phẩm

EBProV6 Phần mềm lập trình HMI Weintek

Mã Sản Phẩm
: EBProV6
Tên Sản Phẩm
: EBProV6 Phần mềm lập trình HMI Weintek
Danh Mục
: Tài Liệu-Phần Mềm HMI IPC
Thương Hiệu
: Tài Liệu Phần Mềm Weintek
Giá

: Liên HệEBProV6 Phần mềm lập trình HMI Weintek

Chi Tiết Sản Phẩm


EBProV6 Phần mềm lập trình HMI Weintek

 

  • Bảng So sánh tính năng phần mềm của các Dòng sản phẩm
Software Comparisons
  Old iP Series New iP Series iE Series
Configuration software EasyBuilder 8000 EasyBuilder Pro EasyBuilder Pro
Embed pictures in project N/A Yes Yes
VNC N/A N/A Yes
Recipe database N/A N/A Yes
Recipe view
Operation log N/A N/A Yes
Operation log view
Enhanced security N/A N/A Yes
Email N/A N/A Yes
File browser N/A N/A Yes
Picture view N/A N/A Yes

EBProV6 Phần mềm lập trình HMI Weintek


Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật