Danh Mục Sản Phẩm

Information Designer Phần mềm lập trình HMI Beijer

Mã Sản Phẩm
: Information Designer
Tên Sản Phẩm
: Information Designer Phần mềm lập trình HMI Beijer
Danh Mục
: Tài Liệu-Phần Mềm HMI IPC
Thương Hiệu
: Phần mềm Beijer
Giá

: Liên HệInformation Designer Phần mềm lập trình HMI Beijer

Chi Tiết Sản Phẩm


Information Designer Phần mềm lập trình HMI Beijer

Hiện tại dòng màn hình ExTer đã ngừng sản xuất. Nên việc chuyển đổi cần theo các bước sau:

  • Lấy chương trình từ màn hình cũ sử dụng phần mềm Information Designer
  • Chuyển đổi chương trình sang màn hình mới sử dụng phần mềm iX Deverloper. Việc chuyển đổi này chỉ thực hiện tự động khoảng 70%. Phần còn lại sẽ phải thực hiện bằng tay.
  • Nạp chương trình sau khi chuyển đổi và sửa chữa vào màn hình mới.
  • Làm lại cáp kết nối giữa màn hình mới với bộ điều khiển
  • Chạy test thử chương trình màn hình mới với máy tại hiện trường.
  • Lưu ý do kích thước màn hình Cũ/Mới khác nhau nên sẽ phải thực hiện lại việc khoét lỗ gắn màn hình hoặc sử dụng Mặt chuyển đổi.

Bảng Chuyển đổi màn hình Exter/E1000 sang HMI X2 series

EXTER E1000 X2 panel Notes (dimensions are listed as W x H)
EXTER K10 E1012 X2 base 5 Cut out size; EXTER/E1000: 121 x 80 mm - X2: 161 x 93 mm, new HMI software.
EXTER K20 E1022 X2 base 5 Cut out size; EXTER/E1000: 120 x 138 mm - X2: 161 x 93 mm, new HMI software. Adapter plate available.
EXTER K30 E1032 X2 pro 7 Cut out size; EXTER/E1000: 166 x 149 mm - X2: 189 x 128 mm, new HMI software. Adapter plate available.
EXTER K60 E1060/E1062 X2 pro 10 Cut out size; EXTER/E1000: 240 x 130 mm - X2: 275 x 177 mm, new HMI software.
EXTER K70 E1070 X2 pro 10 Cut out size; EXTER/E1000: 246 x 139 mm - X2: 275 x 177 mm, new HMI software.
EXTER K100 E1100 X2 pro 12 Cut out size; EXTER/E1000: 343 x 208 mm - X2: 324 x 226 mm, new HMI software. Adapter plate available.
EXTER T40 E1041/E1043 X2 pro 4 Cut out size; EXTER/E1000: 139 x 105 mm - X2: 130 x 89 mm, new HMI software. Adapter plate available.
EXTER T60 E1061/E1063 X2 pro 7 Cut out size; EXTER/E1000: 180 x 130 mm - X2: 189 x 128 mm, new HMI software.
EXTER T70 E1071 X2 pro 7 Cut out size; EXTER/E1000: 189 x 139 mm - X2: 189 x 128 mm, new HMI software. Adapter plate available.
EXTER T100 E1101 X2 pro 10 Cut out size; EXTER/E1000: 265 x 206 mm - X2: 275 x 177 mm, new HMI software. Adapter plate available.
EXTER T150 E1151 X2 pro 12 Cut out size; EXTER/E1000: 356 x 279 mm - X2: 324 x 226/394 x 270 mm, new HMI software. Adapter plate available.
X2 pro 15
EXTER T70-bl N/A X2 marine 7 Cut out size; EXTER/E1000: 189 x 138 mm - X2: 189 x 128 mm, new HMI software. Adapter plate available.
EXTER T100-bl N/A X2 marine 15 Cut out size; EXTER/E1000: 265 x 206 mm - X2: 394 x 270 mm, new HMI software.
EXTER T150-bl N/A X2 marine 15 Cut out size; EXTER/E1000: 356 x 279 mm - X2: 394 x 270 mm, new HMI software. Adapter plate available.
EXTER T70-sr-bl N/A X2 marine 7 HB Cut out size; EXTER/E1000: 189 x 138 mm - X2: 189 x 128 mm, new HMI software. Adapter plate available.
EXTER T100-sr-bl N/A X2 marine 15 HB Cut out size; EXTER/E1000: 265 x 206 mm - X2: 394 x 270 mm, new HMI software. Adapter plate available
EXTER M70 N/A N/A  

Mặt chuyển đổi khi lắp đặt màn hình mới vào vị trí của màn hình cũ do kích thước màn hình Cũ/Mới khác nhau:

EXTER E1000 X2 panel Type no.
EXTER K20 E1022 X2 base 5 100-1063
EXTER K30 E1032 X2 base 5* 100-1064
EXTER K30 E1032 X2 pro 7 100-1078
EXTER K60 E1060/E1062 X2 pro 7* 100-1065
EXTER K70 E1070 X2 pro 7* 100-1066
EXTER K100 E1100 X2 pro 12 100-1067
EXTER T40 E1041/E1043 X2 pro 4 100-1068
EXTER T70 E1071 X2 pro 7 100-1069
EXTER T150 E1151 X2 pro 15 100-1070
EXTER K30 E1032 X2 pro 7 100-1078
EXTER T100 E1101 X2 pro 10 100-1079
EXTER T150 E1151 X2 pro 12 100-1080

 


Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật