Danh Mục Sản Phẩm

iX Deverloper 2.1 Phần mềm lập trình HMI SCADA Beijer

Mã Sản Phẩm
: iX Deverloper 2.1
Tên Sản Phẩm
: iX Deverloper 2.1 Phần mềm lập trình HMI SCADA Beijer
Danh Mục
: Tài Liệu-Phần Mềm HMI IPC
Thương Hiệu
: Phần mềm Beijer
Giá

: Liên HệiX Deverloper 2.1 Phần mềm lập trình HMI SCADA Beijer

Chi Tiết Sản Phẩm


iX Deverloper 2.1 Phần mềm lập trình HMI SCADA Beijer

 • Link download: iX Developer 2.16.154
 • Cập nhật Driver cho màn HMI iX TxE, iX TxF, iX TxF-2: HMI Beijer iX Driver
 • Phần mềm này dùng để viết chương trình ứng dụng, upload/download chương trình cho màn hình cảm ứng Beijer iX HMI dòng:
  • iX T4A SoftControl, T7A SoftControl, T10ASoftControl
  • iX T7B SoftControl, T12B SoftControl, T15B SoftControl
  • iX T7AM, iX T15BR, iX T15BM
  • iX T12C, iX T15C and iX T21C
  • iX T7B, iX T12B, iX T15B
  • iX T4A, iX T7A
  • iX T7E, iX T10E
  • iX T7F
  • iX T5F-2, iX T7F-2, iX T10F-2
  • QTERM-A12, QTERM-A7
  • iX Panel T40, iX Panel T60, iX Panel T70, iX Panel T100 and iX Panel T150
  • iX Panel TA70, iX Panel TA100 and iX Panel TA150
 • Hướng dẫn lập trình phần mềm iX DeverloperDownload

Ghi Chú: Để lấy Key Active phần mềm, vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới.

 


Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật