Danh Mục Sản Phẩm

RemoteIO Ethernet Multifunction Danh sách sản phẩm Module giao tiếp Vào ra IO từ xa qua mạng Ethernet

Mã Sản Phẩm
: RemoteIO Ethernet Multifunction
Tên Sản Phẩm
: RemoteIO Ethernet Multifunction Danh sách sản phẩm Module giao tiếp Vào ra IO từ xa qua mạng Ethernet
Danh Mục
: Remote Ethernet IO
Thương Hiệu
: Giải Pháp ICP DAS
Giá

: Liên HệRemoteIO Ethernet Multifunction Danh sách sản phẩm Module giao tiếp Vào ra IO từ xa qua mạng Ethernet

Chi Tiết Sản Phẩm


RemoteIO Ethernet Multifunction Danh sách sản phẩm Module giao tiếp Vào ra IO từ xa qua mạng Ethernet ICP DAS

  • Dòng sản phẩm ET-7000 / ET-7200 là một nhóm các Module điều khiển và thu thập dữ liệu Internet / Ethernet hỗ trợ các giao thức Modbus / TCP và nó là Module I / O từ xa Ethernet với máy chủ web tích hợp được sử dụng cho tất cả cấu hình Giám sát và kiểm soát dữ liệu I / O bằng trình duyệt web thông thường.

RemoteIO Ethernet Analog Danh sách sản phẩm Module giao tiếp Vào ra IO từ xa qua mạng Ethernet

Remote IO Ethernet Multifuncation Products:

Multifunction I/O
Model AI AO DI/Counter DO
Channel Voltage & Sensor Input Channel Voltage & Current Output Channel Type Channel Type
Current Input
ET-7002 ET-7202 3 +/- 150 mV,+/- 500 mV,+/- 1V, +/- 5 V,+/- 10 V,+0 ~ +20 mA,+/- 20 mA, 4 ~ 20mA - - - 6 Wet(Sink,Source) 3 Power Relay(Form A)
PET-7002 PET-7202
ET-7204 4 +/- 500 mV,+/- 1V, +/- 5 V,+/- 10 V,+0 ~ +20 mA,+/- 20 mA, 4 ~ 20mA - 4 0 ~ 5 V,+/- 5 V,0 ~ 10 V,+/- 10 V,0 ~ 20 mA,4 ~ 20 mA 4 Dry (Source),Wet (Sink) - -
PET-7204
ET-7016 2 +/- 15 mV, +/- 50 mV,+/- 100 mV,+/- 500 mV,+/- 1 V, +/- 2.5 V,0 ~ 20 mA,+/- 20 mA, 4 ~ 20mA Strain Gague, Load Cell,Full-Bridge,Half-Bridge, Quarter-Bridge 1
(Note)
0 ~ 10 V 2 Wet (Sink,Source) 2 Open Collector (Sink)
PET-7016
ET-7024 ET-7224 - - - 4 0 ~ 5 V,+/- 5 V,0 ~ 10 V,+/- 10 V,0 ~ 20 mA,4 ~ 20 mA 5 Dry (Source),Wet (Sink,Source) 5 Open Collector (Sink)
PET-7024 PET-7224
ET-7026 ET-7226 6 +/- 500 mV, +/- 1 V,+/- 5 V, +/-10 V,0 ~ 20 mA,+/- 20 mA, 4~20mA - 2 0 ~ 5 V,+/- 5 V,0 ~ 10 V,+/- 10 V,0 ~ 20 mA,4 ~ 20 mA 2 Dry (Source),Wet (Sink,Source) 2 Open Collector (Sink)

Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật