Danh Mục Sản Phẩm

iX Developer User Guide 1 Beijer Video Tính năng & hướng dẫn sử dụng

Mã Sản Phẩm
: iX Developer User Guide 1
Tên Sản Phẩm
: iX Developer User Guide 1 Beijer Video Tính năng & hướng dẫn sử dụng
Danh Mục
: Tài Liệu-Phần Mềm HMI IPC
Thương Hiệu
: Tài Liệu-Phần Mềm Beijer
Giá

: Liên HệiX Developer User Guide 1 Beijer Video Tính năng & hướng dẫn sử dụng

Chi Tiết Sản Phẩm


iX Developer User Guide 1-Beijer Video Tính năng & hướng dẫn sử dụng

  • Video Hướng dẫn sử dụng & Giới thiệu tính năng của phần mềm lập trình HMI, PC, SCADA iX Developer Beijer

Video 01: iX Developer_Video 01_Getting started

Video này thể hiện những điều cơ bản trong việc Tạo dự án, chọn loại màn hình, tạo kết nối tới bộ điều khiển PLC, tạo màn hình giao diện và thêm đối tượng vào màn hình.

Video 02: iX Developer_Video 02_Developing a reusable menu

Video này trình bày cách sử dụng màn hình nền và cách tạo màn hình mẫu để có thể sử dụng lại

Video 03: iX Developer_Video 03_Configure tags and communication

Video này trình bày cách nhập thẻ tag và thiết lập giao tiếp với bộ điều khiển

Video 04: iX Developer_Video 04_Security management

Video này trình bày cách quản lý bảo mật thông qua người dùng, nhóm người dùng và cách sử dụng các thuộc tính bảo mật đối tượng

Video 05: iX Developer_Video 05_Alarm Management

Video này bao gồm cách thiết lập quản lý và cấu hình cảnh báo


Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật