Danh Mục Sản Phẩm

iX Developer User Guide 2 Beijer Video Tính năng & hướng dẫn sử dụng

Mã Sản Phẩm
: iX Developer User Guide 2
Tên Sản Phẩm
: iX Developer User Guide 2 Beijer Video Tính năng & hướng dẫn sử dụng
Danh Mục
: Tài Liệu-Phần Mềm HMI IPC
Thương Hiệu
: Tài Liệu-Phần Mềm Beijer
Giá

: Liên HệiX Developer User Guide 2 Beijer Video Tính năng & hướng dẫn sử dụng

Chi Tiết Sản Phẩm


iX Developer User Guide 2: Beijer Video Tính năng & hướng dẫn sử dụng

  • Video Hướng dẫn sử dụng & Giới thiệu tính năng của phần mềm lập trình HMI, PC, SCADA iX Developer Beijer

Video 06: iX Developer_Video 06_Configure trends and data logging

Video này bao gồm cách ghi nhật ký và xu hướng dữ liệu được định cấu hình và giám sát.

Video 07: iX Developer_Video 07_Add and configure Audit Trail

Video này hướng dẫn cách thêm việc kiểm soát hành động của người dùng vận hành vào dự án

Video 08: iX Developer_Video 08_Add and configure Alarm Information Screens

Video này sẽ giải thích cách Màn hình thông tin có thể được kết nối với các cảnh báo. Mục đích của Màn hình thông tin là cung cấp cho người vận hành thông tin chi tiết hơn về cảnh báo và các giải pháp khả thi.

Video 09: iX Developer_Video 09_Add and configure Recipes

Video này trình bày cách các công thức được thêm và định cấu hình trong iX Developer. Các công thức cho phép người vận hành nhanh chóng lưu và tải các giá trị thẻ tag vào hệ thống một cách nhanh chóng.

Video 10: iX Developer_Video 10_Report Management

Video này trình bày cách các mẫu báo cáo được định cấu hình / thiết kế trong Microsoft Excel theo đúng form mẫu của khách hàng đưa ra và được thêm vào ứng dụng iX Developer, trong quá trình hoạt động hệ thống sẽ tạo ra các báo cáo theo đúng định dạng mà khách hàng đưa vào.
Hai loại báo cáo khác nhau sẽ được thiết kế:
- Một báo cáo cơ bản trình bày các giá trị thẻ
- Báo cáo nâng cao trình bày thông tin cảnh báo được thu thập từ cơ sở dữ liệu ứng dụng

 


Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật