Danh Mục Sản Phẩm

iX Developer User Guide 3 Beijer Video Tính năng & hướng dẫn sử dụng

Mã Sản Phẩm
: iX Developer User Guide 3
Tên Sản Phẩm
: iX Developer User Guide 3 Beijer Video Tính năng & hướng dẫn sử dụng
Danh Mục
: Tài Liệu-Phần Mềm HMI IPC
Thương Hiệu
: Tài Liệu-Phần Mềm Beijer
Giá

: Liên HệiX Developer User Guide 3 Beijer Video Tính năng & hướng dẫn sử dụng

Chi Tiết Sản Phẩm


iX Developer User Guide 3: Beijer Video Tính năng & hướng dẫn sử dụng

  • Video Hướng dẫn sử dụng & Giới thiệu tính năng của phần mềm lập trình HMI, PC, SCADA iX Developer Beijer

Video 11: iX Developer_Video 06_Configure trends and data logging

Video này thể hiện cách ghi nhật ký và xu hướng dữ liệu được định cấu hình và giám sát.

Video 12: iX Developer_Video 12_Data exchange

Video này cho thấy cách trao đổi dữ liệu được định cấu hình trong ứng dụng iX giữa các bộ điều khiển PLC khác nhau.

Video 13: iX Developer-Setting up BoX2 for data exchange

Hướng dẫn này cho thấy việc thiết lập BoX2 dễ dàng như thế nào để trao đổi dữ liệu giữa hai bộ điều khiển khác nhau. Một trường hợp sử dụng điển hình trong đó bạn muốn hai máy khác nhau trao đổi dữ liệu và hoạt động hiệu quả cùng nhau.

Video 14: iX Developer-Setting up BoX2 for OPC UA

Hướng dẫn này cho thấy việc cấu hình ứng dụng iX Runtime, màn hình cảm ứng vận hành X2 hoặc thiết bị BoX2 dễ dàng như thế nào để hoạt động như một Máy chủ UA OPC. Điều này cho phép các Máy khách OPC UA Client giống như hệ thống SCADA, HMI và hệ thống ERP dễ dàng đọc và ghi dữ liệu thẻ tag trong Máy chủ OPC UA Server.


Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật