Danh Mục Sản Phẩm

Andon SEEACT-GMF-S Hệ Thống Quản Lý Trạng Thái Gọi Hỗ Trợ Andon-Nút nhấn đấu dây

Mã Sản Phẩm
: SEEACT-GMF-S
Tên Sản Phẩm
: Andon SEEACT-GMF-S Hệ Thống Quản Lý Trạng Thái Gọi Hỗ Trợ Andon-Nút nhấn đấu dây
Danh Mục
: Giải Pháp Quản Lý Andon
Thương Hiệu
: Giải Pháp Quản Lý Andon
Giá

: Liên HệAndon SEEACT-GMF-S Hệ Thống Quản Lý Trạng Thái Gọi Hỗ Trợ Andon-Nút nhấn đấu dây

Chi Tiết Sản Phẩm


Andon SEEACT-GMF-S Hệ Thống Quản Lý Trạng Thái Gọi Hỗ Trợ Andon-Nút nhấn đấu dây

Nhà máy của bạn có rất nhiều công nhân, rất nhiều bộ phần hỗ trợ => bạn cần:

 • Bạn cần quản việc gọi hỗ trợ
 • Thông báo cho mọi người viết về các lỗi phát sinh trong dây chuyền sản xuất dưới dạng hình ảnh, âm thanh
 • Xử lý lỗi phát sinh kịp thời nhanh chóng
 • Đánh giá số lần gọi hỗ trợ
 • Đánh giá số lượng lỗi phát sinh trong ca, trong ngày, trong tháng
 • Đánh số hiệu quả của đội hỗ trợ sản xuất
 • ........

DACO cung cấp cho bạn phương án để giải quyết vấn đề này:

 • Trạng thái gọi hỗ trợ báo trạng thái được thực hiện thông quá các Nút nhấn có dây
 • Các trạng thái này sẽ được ghi nhận ngay lập tức vào hệ thống
 • Âm thanh thông báo trạng thái gọi hỗ trợ sẽ được phát ra thông qua hệ thông âm thanh tổng cho toàn nhà máy, hoặc cũng có thể phát âm thanh riêng tại các Chuyền, các khu vực để mội người cùng biết.
 • Hệ thống ghi nhận thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc việc gọi hỗ trợ tương ứng với tình trạng lỗi bắt đầu và tình trạng lỗi được giải quyết
 • Hệ thống tự thiết lập các báo cáo thông kê số lượng lỗi phát sinh, tình trạng xử lý,.... theo yêu cầu của nhà máy
 • Gửi báo báo tự động tới những người liên quan.
 • Giao diện màn hình giám sát hiện đại, rõ ràng, trực quan, sinh động. Thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.
 • Phương án thực hiện hệ thống nhanh chóng & hiệu quả

Phương án 1-A: Sử dụng hệ thống quản lý trong thái gọi hỗ trợ, với các nút nhấn có dây, âm thanh phát gọi hỗ trợ tậm trung

Sử dụng hệ thống quản lý trong thái gọi hỗ trợ, với các nút nhấn có dây, âm thanh phát gọi hỗ trợ tậm trung

Phương án 1-B: Sử dụng hệ thống quản lý trong thái gọi hỗ trợ, với các nút nhấn có dây, âm thanh phát gọi hỗ trợ tại các chuyền sản xuất

Sử dụng hệ thống quản lý trong thái gọi hỗ trợ, với các nút nhấn có dây, âm thanh phát gọi hỗ trợ tại các chuyền sản xuất

Giao diện màn hình giám sát Tổng trong phòng quản lý:

Giao diện màn hình giám sát trong phòng quản lý:

Giao diện màn hình giám sát dưới xưởng:

Giao diện màn hình giám sát dưới xưởng 1

Giao diện màn hình giám sát dưới xưởng 2


Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật