Danh Mục Sản Phẩm

Hệ thống quản lý trạng thái gọi hỗ trợ, năng suất nhà máy may công nghiệp-Andon

Mã Sản Phẩm
: SEEACT-GMF
Tên Sản Phẩm
: Hệ thống quản lý trạng thái gọi hỗ trợ, năng suất nhà máy may công nghiệp-Andon
Danh Mục
: Giải Pháp Quản Lý Andon
Thương Hiệu
: Giải Pháp Quản Lý Andon
Giá

: Liên HệHệ thống quản lý trạng thái gọi hỗ trợ, năng suất nhà máy may công nghiệp-Andon

Chi Tiết Sản Phẩm


Hệ thống quản lý trạng thái gọi hỗ trợ, năng suất nhà máy may công nghiệp-Andon

1./ Tính năng chính của hệ thống

1.1./ Quản lý trạng thái

1.2./ Quản lý năng suất

1.3./ Gọi hỗ trợ bằng âm thanh tự động

1.4./ Lưu trữ thông tin trạng thái, năng suất tự động

1.5./ Báo cáo trạng thái, năng suất tự động theo form mẫu của nhà máy

1.6./ Gửi báo tự động có thiết lập thời gian

2./ Màn hình hiển thị

Mô hình hệ thống:

SEEACT-GMF-Mo_hinh_he_thong_Quan_ly_Giam_sat_Trang_thai-Nang_suat_nha_may_san_xuat_cong_nghiep-Main  

Phương án 1: Sử dụng màn hình Tivi LCD - Màn hình thông tin trạng thái gọi hỗ trợ cho từng chuyền

SEEACT-GMF-Man_hinh_thong_tin_Trang_thai_san_xuat_Goi_ho_tro_-_Tivi_LCD

Phương án 1: Sử dụng màn hình Tivi LCD - Màn hình thông tin Năng suất cho từng chuyền

SEEACT-GMF-Man_hinh_thong_tin_san_xuat-Tivi_LCD

Phương án 2: Sử dụng LED Matrix - Màn hình thông tin trạng thái gọi hỗ trợ cho từng chuyền

SEEACT-GMF-He_thong_Quan_ly_Giam_sat_Trang_thai_Goi_ho_tro-LED_Matrix_1

SEEACT-GMF-He_thong_Quan_ly_Giam_sat_Trang_thai_Goi_ho_tro-LED_Matrix_2

Phương án 2: Sử dụng màn LED 7 Thanh - Màn hình thông tin Năng suất cho từng chuyền

SEEACT-GMF-Man_hinh_thong_tin_san_xuat_LED_7_Thanh

 


Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật